File DQ180414_iMRM_mAb-Plex2_Exp1_CalCurve_v1_jw.sky.zip   
Protein sp|P42345|MTOR_HUMAN
Sequence
IQSIAPSLQVITSK
NeutralMass 1483.8610
Avg. RT 45.3177
Precursors
IQSIAPSLQVITSK
- 742.9378++ Click to view details
IQSIAPSLQVITSK
- 746.9449++ (heavy) Click to view details
Display Chart Settings

Peak Areas

Retention Times